/



Tandarts

Samenwerken in dental teams

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van 
gebitsprothesen en andere uitneembare prothetische voorzieningen.

alt

 

Tandprothetici werken over het algemeen in een vrij gevestigde praktijk. Ook 
werken zij vaak samen in een groepspraktijk met één of meerdere tandartsen. 
In deze zogeheten dental teams kunnen de verschillende disciplines elkaar 
ondersteunen.

Juist in tijden waarin de werkdruk toeneemt, is het een groot voordeel dat 
tandartsen zich kunnen richten op hun core business. De meerwaarde van deze ontwikkeling komt ten goede aan alle artijen: tandartsen, tandprothetici 
en - last but not least - de patiënt.

praktijk2 

De taak van de tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven- en/of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het hele traject inclusief nazorg. Op verwijzing van tandarts/kaakchirurg kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: frameprothese, partiële kunsthars-prothese, overkappingsprothese, prothese op implantaten of immediaatprothese.

Vergoedingen

Om de 5 jaar heeft u recht op een nieuwe gebitsprothese. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar 75 % vergoed. Binnen deze 5 jaar zal een nieuwe prothese 
aangevraagd dienen te worden door de tandarts / tandprotheticus.

De tandprotheticus is door zijn wettige status een contractant van de ziektekostenverzekeraar. De declaraties voor de volledige prothese wordt door 
de tandprotheticus zelfstandig en direct met de zorgverzekeraar afgehandeld. 
Door het zelfstandige ‘zorginkoop beleid’ van de zorgverzekeraars zijn er 
verschillen in vergoedingen voor verstrekkingen die niet tot de basisverzekering 
horen. De tandprotheticus is op de hoogte van de vergoedingen welke door de zorgverzekeraar gegeven worden in het werkgebied.

Door het lidmaatschap van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T.),
onderwerpen zij zich vrijwillig aan beroepscodex en klachten-reglement die mede 
de belangen van de patiënten en eventuele verwijzer behartigen.

Verwijsrelatie

In overleg tussen de beide beroepsorganisaties is men in beginsel gekomen tot
een praktijkrichtlijn. ’Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus.’ De 
praktijkrichtlijn biedt een leidraad voor de tandarts/kaakchirurg bij het verwijzen 
van patiënten naar een tandprotheticus. Onderdeel van deze richtlijn is 
onderstaande standaard. 
                                      
                                                  alt



De Graaf CIPT
Maria Gorettistraat 172
6462 XV Kerkrade

Tel: 045 5462200

info@degraafcipt.com

 

Nieuws

De tandprotheticus weet alles van uw gebit

Op een zeker moment bent u toe aan een
kunstgebit. Of u heeft al een kunstgebit,
maar het past niet meer goed of het is verouderd.
Daar kunt u als drager pijn en ongemak van ondervinden.
Met alle vragen en klachten over een kunstgebit bent
u bij de tandprotheticus aan het juiste adres.

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten
en vervaardigen van een kunstgebit. Daarvoor
is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch
opgeleid.

Zo werkt de tandprotheticus

Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het
kunstgebit in uw mond geplaatst krijgt, werkt de
tandprotheticus zelf aan uw nieuwe kunstgebit.
 Hierbij bespreekt hij uw persoonlijke wensen.

Na een aantal bezoeken aan de tandprotheticus
 beoordeelt hij met u het proefkunstgebit dat speciaal 
voor u in was is gemaakt. Samen met de tandprotheticus
controleert u nauwkeurig de stand van de tanden,
de esthetiek en de functie. Veranderingen zijn in dit
stadium nog mogelijk. Zodra u het samen eens bent over
uw proefkunstgebit, maakt de tandprotheticus het
kunstgebit af en plaatst het in uw mond.

Waarvoor kunt u bij de tandprotheticus terecht?

* Advies/informatie
* Beoordeling van een kunstgebit
* Reparatie
* Vernieuwing van een kunstgebit
* Een gedeeltelijk kunstgebit
* Een kunstgebit op implantaten
* Nazorg

Ziektekostenverzekering

Om de 5  jaar heeft u recht op een nieuw kunstgebit.
Bij ernstige klachten wordt een nieuwe gebitsprothese
ook binnen de vastgestelde vijf jaar vergoed.